Demeter Zayzon Mária honlapja

Szerzője az alábbi könyveknek:

Tanulmányok közös kötetben:

 • Reflexiók a hazai nemzetiségkutatások néhány módszertani kérdéséről (szlovák nyelven). In: 275 rokov v Békésskej Cabe. (Az 1993. májusi békéscsabai jubileumi konferencia kötetében), Békéscsaba, 1995. 176 - 172 p.
 • Tanulmányrészlet a budapesti cigányságról. In: Periférián. Roma szociológiai tanulmányok. Ariadne Alapítvány, Budapest, 1997. 341-382 old.
 • A tarjáni német kisebbségi önkormányzat működésének tapasztalatai 1994-1998 között. In: Csefkó Ferenc – Pálné Kovács Ilona (szerk.): A kisebbségi önkormányzatok, 1994-1998. Osiris – MTA KM - MTA RKK, Bp., 1999. 354 p.
 • A nemzetiségi anyanyelv 1989 után Komárom-Esztergom megye németek és szlovákok lakta településein. 114 - 128 p. In: Anyanyelv, oktatás, közösségi nyelvhasználat. Gondolat - MTA Kisebbségkutató Intézet 2003, Osvát Anna - Szarka László szerk.
 • Nemzetiségszociológiai kutatások Piliscséven 1989 – 1998 között. In: 300 év a Pilisben. Tanulmányok Piliscsév múltjából és jelenéből. Piliscsév, 2002. A Piliscsévi Települési és Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Kiadványa. 196 p.
 • A magyarországi kisebbségek nyelvi jogai. 220 – 229 p. In: Nádor Orsolya – Szarka László (szerk.): Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.
 • Die sprachlichen Rechte der Minderheiten in Ungarn Europa Institut Budapest, Band 21. 2003. 185 – 199 s. In: Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Herausgeben von Ferenc Glatz.

Magyarországon és külföldi folyóiratokban megjelent tanulmányok, (szó)cikkek közül:

Tanulmányai, írásai olyan magyarországi folyóiratokban jelentek meg, mint: Barátság folyóirat, Regio, Kisebbségi Szemle, Kisebbségkutatás, Education, Ethnographia, Honismeret, Tudomány, A falu, Élet és Tudomány, Kétnyelvűség, Comitatus, és mások, vagy külföldön, mint a brüsszeli Objectif Europe, illetve European Vision, Projekt Europa.


Ismeretterjesztő írások közül:

 • "Ez a mi szűkebb hazánk, szeretjük és megteszünk mindent érte". = Hírek, Tudósítások, Tatabánya. 1992. május
 • Több recenzió a Honismeret, A Tudomány, Élet és Tudomány, a bukaresti A Hét, etc. folyóiratokban.

Előadások közül:

 • The Expectations of CEES partners. Contribution to the Workshop of the ECOS Conference in Brussels, 1994.
 • Multicultural Living at Local Level. The Example of Budapest (az 1995. szept. wolverhamptoni konferencián tartott előadás szövege) = Multicultural Living at Local Level, Wolverhampton, 1995. (Lecture delivered at the conference in U.K.)
 • Recent efforts in serving local minorities’ demands in urban areas: the case of Budapest’s Xth district. Lecture at the conference in Maribor in 1995. on the Protection of Ethnic Minorities in contemporary European circumstances with special emphasis on Central-Eastern Europe
 • New Demands in the self-organizing civil society of minorities in Budapest. Lecture at the 4th East-West Conference in Wolverhampton, 1995.

Szerkesztője az alábbi könyveknek, weblapoknak:

 • Másság - Azonosság. I. kötet. Kisebbségismereti előadások. Kőbányai Önkormányzat, Bp.1994.152 p.
 • "Egy igaz történet, részletekben...". Cigány - magyar kapcsolatok határon innen és túl. Kőbányai Önkormányzat, Bp. 1994. 245 p.
 • Kisebbségek Magyarországon – 1999, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal kiadása, Budapest, 2000, 284 p.
 • A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Web-lapja. www.meh.hu/nekh Tartalmi szerkesztés: Demeter Zayzon Mária (12 fejezet, több alfejezet, rovat, 120 dokumentum, magyar, angol változatok. 1997 dec.-től 2001 tavaszáig)
 • Kisebbségkutató Műhelybeszélgetés a NEKH-ban. A Web-lapok Kisebbségkutatás c. fejezetén belül (szerkesztés, tartalomírás). Honlap megszűnt távoztammal)
slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7 slider8